Home » Publicacions » Publicacions recomanades

2022 "Formar-nos per aprendre a treballar en equip per a una societat inclusiva" "Formarse para trabajar en equipo en una sociedad inclusiva"

MANIFEST PER A L'APRENENTATGE D'ADULTS AL SEGLE XXI : EL PODER I L'ALEGRIA D'APRENDRE

 

 

CERCLES D’ESTUDI

-Conversa en Anglès: Grup de conversa en llengua anglesa. Practicar de manera informal i millorar la pronúncia i la fluïdesa

-Cercle d’estudi d’aprofundiment de la llengua i la literatura catalana

-Tastets d’informàtica

-Cercle d’estudi de Poesia

 

Organitza ACEFIR.

 

MODUL ORAL

Recurs per a l’aprenentatge del català. Adreçat principalment a totes aquelles persones que volen dedicar una part del seu temps a ensenyar el català de forma oral, primer pas d’un bon aprenentatge.

 

JOSEP PALLACH, 100 ANYS, UN LLEGAT ENCARA ACTUAL

Lectura  recomanada al personal docent i a tothom qui estigui interessat per l’educació

JOSEP PALLACH, 100 ANYS

Publicacions recomanades

√ «Europa frente a EEUU y China: Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial» (Luis Moreno – Andrés Pedreño amb proleg de José Carlos Díez). Més informació en: prevenireldeclive.com

 

√ Aprenentatge oral d’un idioma:

– NATHAN http://www.nathan.fr/

Àlbum de fotografies 1 . http://online.abacus.coop/ca/album-de-fotos-1-casa.html
Àlbum de fotografies 3 . http://online.abacus.coop/ca/album-de-fotos-3-menjar.html
Taller de seqüències 1 http://online.abacus.coop/ca/taller-de-sequencies-1.HTML

 

√ Iniciació a la lecto-escriptura

– NATHAN

Pissarres grafisme  http://online.abacus.coop/ca/pissarres-de-grafisme.html

– XANGÓ (català, castellà, basc)

Llenguatge noms Ref. 1401
Llenguatge adjectius Ref. 1402
Llenguatge verbs Ref. 1403
Abecedari de fusta (3 models)

– EL ROURE (castellà)

Mètode La Palabra

– GRUPO EDITORIAL UNIVERSITARIO (castellà)

Educación social de inmigrantes (Matías Bedmar Moreno)

. Llibre d’alfabetització
. Diccionari il·lustrat
. Español básico I
. Español básico II
. Fundamentación y guía didáctica

– UNIVERSITAT DE PERPINYÀ. Mètode d’aprenentatge del català

√ Publicacions per a educadors – formadors d’adults

-Quaderns de Formació Contínua- publicació de 3 experiències a l’últim número, celebrant el 20è aniversari.

– Revista TER –  Amar Terra Verde núm. 31 “O Direito e o dever de aprender ao Longo da vida. APRENDIZAGEM (Escola Profissional Amar Terra Verde)

http://www.epatv.pt/v2/dados/revista/revistaspdf/revista31.pdf

– EAEA

La relación entre Universidades y el movimiento de educación de adultos (anglès-castellà)

Organizaciones de educación de adultos en los países de la Comunidad Europea. Notas para una guía (anglès-castellà)

Older Adults as Helpers in Learning Processes (anglès-francès)

The Roles and Functions of the System of Adult Education in the General Education System Including Vocational Training (anglès-castellà)

Personas mayores, personas recurso para la educación de adultos. Un recurso en acción (anglès-castellà)

The Preparation and Management of Transnacional Adult Education Projects (anglès)

Training of Volonteers (anglès)

Education in an Ageing Society – European Trends in Senior Citizen’s Education (Christina Mercken – PEFETE Project Odyssee)

√ Dossiers:

– APRENDRE SEMPRE

L’educació al llarg de la vida. Presentació i debat del Memoràndum sobre l’aprenentatge al llarg de tota la vida. (Organitzat per ACEFIR, Club d’Amics de la UNESCO i Generalitat de Catalunya)  https://acefir.cat/wp-content/uploads/2010/12/Memorandumcat.pdf