Home » Publicacions » Publicacions d’ACEFIR

2022 "Formar-nos per aprendre a treballar en equip per a una societat inclusiva" "Formarse para trabajar en equipo en una sociedad inclusiva"

MANIFEST PER A L'APRENENTATGE D'ADULTS AL SEGLE XXI : EL PODER I L'ALEGRIA D'APRENDRE

 

 

CERCLES D’ESTUDI

-Conversa en Anglès: Grup de conversa en llengua anglesa. Practicar de manera informal i millorar la pronúncia i la fluïdesa

-Cercle d’estudi d’aprofundiment de la llengua i la literatura catalana

-Tastets d’informàtica

-Cercle d’estudi de Poesia

 

Organitza ACEFIR.

 

MODUL ORAL

Recurs per a l’aprenentatge del català. Adreçat principalment a totes aquelles persones que volen dedicar una part del seu temps a ensenyar el català de forma oral, primer pas d’un bon aprenentatge.

 

JOSEP PALLACH, 100 ANYS, UN LLEGAT ENCARA ACTUAL

Lectura  recomanada al personal docent i a tothom qui estigui interessat per l’educació

JOSEP PALLACH, 100 ANYS

Publicacions d’ACEFIR

 

 • Literacy & Basic Skills Google Community

Comunitat de Google+ sobre l’alfabetització i les competències bàsiques.

 • Mòdul Oral: viure i treballar en el país d’acollida

Mòdul oral d’alfabetització en català per a nouvinguts analfabets.

https://sites.google.com/site/talcgi/home

Mètode d’aprenentatge del català per a nouvingut analfabets. Atès que el català és una llengua amb moltes paraules monosil·làbiques, la nostra experiència ens va fer decidir a publicar un mètode sil·làbic i alhora visual (fotografies i cd). Consta de tres llibres amb cd i una caixa amb 111 fotografies.(2003-2006)

Col·lecció:
– El nostre món I (2a edició). Llibre amb paraules i petites frases de síl·labes directes, 111 fotografies complementàries i cd.  Mostra
– El nostre món II (2a edició). Llibre amb paraules, frases i petits textos de síl”labes inverses, travades i mixtes, 111 fotografies complementàries i cd. Mostra

– El nostre món III (2a edició). Llibre amb 12 lectures fàcils il·lustrades amb dibuixos fets per membres de l’Associació Amics de la UNESCO de Girona.

Per a informació i comandes envieu un correu electrònic a carmeors@gmail.com

 • “El derecho y el deber de aprender a lo largo de la vida” (2017)

http://www.epatv.pt/v2/dados/revista/revistaspdf/revista31.pdf

 • ‘Manifest per a l’Educació d’ Adults en el segle 21′ Traducció al català i castellà. Publicat per l’EAEA (2016) on s’hi estableixen els objectius per a la creació d’un aprenentatge a nivell europeu, capaç d’afrontar el futur de manera positiva i amb totes les habilitats necessàries, coneixements i competències.

Manifest per a l’Educació d’Adults al segle 21

Manifiesto para la Educación de Adultos en el siglo 21

 • Guia per a l’Educació d’Adults (2016)

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/guies-estudis/

 • Informe per a la Diputació de Barcelona/ Observatori de polítiques educatives locals (2014)

http://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Diputacio&ID=55235

 • InfoNet (PIAAC)
 • LlinE (PIAAC)
 • CRUC. L’entrevista a la Presidenta d’ACEFIR (2010)
 • “La ciudad educa. Aportaciones para una política educativa local”, d’Ediciones del Serbal. Participació de Rosa M. Falgàs (2007)
 • Edició d’un CD amb les conclusions de la Conferència “Diàleg per a l’aprenentatge al llarg de Tota la Vida en l’àmbit Local” (2004)
 • Article en el butlletí Informatiu de la FOEG. Núm. 5 (1999)
 • Articles als diaris locals en col•laboració del PCPE.(Patronat Català Pro-Europa) (1998)