QUÈ ENTENEM PER EDUCACIÓ D’ADULTS?

Al nostre país encara s’associa l’expressió educació d’adults amb els ensenyaments reglats o formals. Tot seguit posem dues definicions que pensem ajudaran a entendre l’amplitud del concepte.

El 1976, a Nairobi, es va definir l’educació d’adults de la següent manera:
“L’expressió “educació d’adults” designa la totalitat dels processos organitzats d’educació, sigui quin sigui el contingut, el nivell i el mètode, siguin formals o no formals, ja sigui que es perllonguin o que es reemplacin en forma d’aprenentatge professional, gràcies als quals, les persones considerades com a adults per la societat a la qual pertanyen, desenvolupen les seves aptituds, enriqueixen els seus coneixements, milloren les seves competències tècniques o professionals o els donen una nova orientació, i fan evolucionar les seves actituds o el seu comportament en la doble perspectiva d’un enriquiment integral de l’home i una participació en un desenvolupament socioeconòmic i cultural equilibrat i independent”.

A la Conferència del 1997 a Hamburg es va declarar en el punt 3: “L’educació d’adults comprèn l’educació formal i la permanent, l’educació no formal i tota la gamma d’oportunitats d’educació informal i ocasional existents en una societat educativa multicultural,…”
En el punt 8 hi diu: “Dins dels governs, l’educació d’adults no s’ha de reservar als ministeris d’educació, sinó que tots els demés ministeris han de prendre part en la seva promoció; la cooperació interministerial és essencial. Aquesta tasca també és responsabilitat dels empresaris, sindicats i organitzacions no governamentals i comunitàries…. I el punt 10 diu: El nou concepte de joves i adults qüestiona les pràctiques actuals ja que demana una interconnexió eficaç dins dels sistemes formal i no formal, així com innovacions i una major creativitat i flexibilitat. S’hauria de fer front a aquestes dificultats mitjançant nous enfocaments de l’educació d’adults emmarcats en el concepte d’educació al llarg de tota la vida. La fita última hauria de ser la creació d’una societat educadora”.