Home » La F. A. a Europa i al món

2022 "Formar-nos per aprendre a treballar en equip per a una societat inclusiva" "Formarse para trabajar en equipo en una sociedad inclusiva"

MANIFEST PER A L'APRENENTATGE D'ADULTS AL SEGLE XXI : EL PODER I L'ALEGRIA D'APRENDRE

 

 

CERCLES D’ESTUDI

-Conversa en Anglès: Grup de conversa en llengua anglesa. Practicar de manera informal i millorar la pronúncia i la fluïdesa

-Cercle d’estudi d’aprofundiment de la llengua i la literatura catalana

-Tastets d’informàtica

-Cercle d’estudi de Poesia

 

Organitza ACEFIR.

 

MODUL ORAL

Recurs per a l’aprenentatge del català. Adreçat principalment a totes aquelles persones que volen dedicar una part del seu temps a ensenyar el català de forma oral, primer pas d’un bon aprenentatge.

 

JOSEP PALLACH, 100 ANYS, UN LLEGAT ENCARA ACTUAL

Lectura  recomanada al personal docent i a tothom qui estigui interessat per l’educació

JOSEP PALLACH, 100 ANYS

La F. A. a Europa i al món

Aprenentatge al llarg de tota la vida

  • EPALE. La plataforma per a docents, investigadors, voluntaris i altres. És una comunitat d’afiliats oberta i plurilingüe finançada per la Comissió Europea. Suposa l’avançament més recent d’un compromís continu per tal de millorar la qualitat dels serveis d’ensenyament d’adults a Europa.
  • EAEA
  • EBSN
  • European Vocational Skills Week
  • EURYDICE

Xarxa dedicada a recollir, posar al dia, analitzar i difondre informació fiable sobre les polítiques i els sistemes educatius d’Europa.

ICAE és una associació global d’educands, educadors de persones adultes i les seves organitzacions. Treballa en favor de la promoció de l’educació al llarg de tota la vida en tant que component de base, permetent als pobles de contribuir de manera creativa al bon camí de les seves comunitats i possibilitant de viure dins de societats independents i democràtiques.

Treball,

Política de Cultura,

Educació i Juventut de la Comissió Europea.

Centre internacional de la UNESCO dedicat a les polítiques, la investigació, la formació, la informació, la documentació i la publicació en el camp de l’educació. La UIL promou la política i la pràctica de l’aprenentatge al llarg de la vida..