Home » Cursos i Formació ACEFIR

2022 "Formar-nos per aprendre a treballar en equip per a una societat inclusiva" "Formarse para trabajar en equipo en una sociedad inclusiva"

MANIFEST PER A L'APRENENTATGE D'ADULTS AL SEGLE XXI : EL PODER I L'ALEGRIA D'APRENDRE

 

 

CERCLES D’ESTUDI

-Conversa en Anglès: Grup de conversa en llengua anglesa. Practicar de manera informal i millorar la pronúncia i la fluïdesa

-Cercle d’estudi d’aprofundiment de la llengua i la literatura catalana

-Tastets d’informàtica

-Cercle d’estudi de Poesia

 

Organitza ACEFIR.

 

MODUL ORAL

Recurs per a l’aprenentatge del català. Adreçat principalment a totes aquelles persones que volen dedicar una part del seu temps a ensenyar el català de forma oral, primer pas d’un bon aprenentatge.

 

JOSEP PALLACH, 100 ANYS, UN LLEGAT ENCARA ACTUAL

Lectura  recomanada al personal docent i a tothom qui estigui interessat per l’educació

JOSEP PALLACH, 100 ANYS

Cursos i Formació ACEFIR

 

I res. Jornades Europees d’ACEFIR https://aprenentatgeambitlocal.wordpress.com/
II es. Jornades Europees d’ACEFIR https://acefir.cat/wp-content/uploads/2009/12/cartell-jornades.pdf
III s. Jornades Europees d’ACEFIR http://llljornadeseuropeesacefir.blogspot.com/
IV s. Jornades Europees d’ACEFIR http://ivjornadeseuropeesacefir.blogspot.com/
ACEFIR Grundtvig Workshop http://acefirgrundtvigworkshop.blogspot.com/
L’acollida sociolingüística de persones nouvingudes http://acollidasociolinguisticacas.blogspot.com/
Mòdul Oral https://sites.google.com/site/talcgi/home
Cercles d’Estudi Eixample http://cerclesestudieixample.blogspot.com/
Dia de l’Aprenent https://diadelaprenent.blogspot.com/