Home » Formació » Educació d’adults

MANIFEST PER A L'APRENENTATGE D'ADULTS AL SEGLE XXI : EL PODER I L'ALEGRIA D'APRENDRE

WIDHT _Training Course_Programme

WIDHT _Training Course_Programme

Curs sobre educació transformadora per a la ciutadania global. El curs tindrà lloc al llarg de quatre setmanes entre setembre i octubre; més informació al programa adjunt. Si esteu interessats, poseu-vos en contacte amb raffaela.kihrer@eaea.org (data límit el 27 de juliol).

 

 

CERCLES D’ESTUDI

-Conversa en Anglès: Grup de conversa en llengua anglesa. Practicar de manera informal i millorar la pronúncia i la fluïdesa.

-Cercle d’estudi d’aprofundiment de la llengua i la literatura catalana.

-Tastets d’informàtica

Organitza ACEFIR.

 

MODUL ORAL

Recurs per a l’aprenentatge del català. Adreçat principalment a totes aquelles persones que volen dedicar una part del seu temps a ensenyar el català de forma oral, primer pas d’un bon aprenentatge.

 

Educació d’adults

QUÈ ENTENEM PER EDUCACIÓ D’ADULTS?

Al nostre país encara s’associa l’expressió educació d’adults amb els ensenyaments reglats o formals. Tot seguit posem dues definicions que pensem ajudaran a entendre l’amplitud del concepte.

El 1976, a Nairobi, es va definir l’educació d’adults de la següent manera:
“L’expressió “educació d’adults” designa la totalitat dels processos organitzats d’educació, sigui quin sigui el contingut, el nivell i el mètode, siguin formals o no formals, ja sigui que es perllonguin o que es reemplacin en forma d’aprenentatge professional, gràcies als quals, les persones considerades com a adults per la societat a la qual pertanyen, desenvolupen les seves aptituds, enriqueixen els seus coneixements, milloren les seves competències tècniques o professionals o els donen una nova orientació, i fan evolucionar les seves actituds o el seu comportament en la doble perspectiva d’un enriquiment integral de l’home i una participació en un desenvolupament socioeconòmic i cultural equilibrat i independent”.

A la Conferència del 1997 a Hamburg es va declarar en el punt 3: “L’educació d’adults comprèn l’educació formal i la permanent, l’educació no formal i tota la gamma d’oportunitats d’educació informal i ocasional existents en una societat educativa multicultural,…”
En el punt 8 hi diu: “Dins dels governs, l’educació d’adults no s’ha de reservar als ministeris d’educació, sinó que tots els demés ministeris han de prendre part en la seva promoció; la cooperació interministerial és essencial. Aquesta tasca també és responsabilitat dels empresaris, sindicats i organitzacions no governamentals i comunitàries…. I el punt 10 diu: El nou concepte de joves i adults qüestiona les pràctiques actuals ja que demana una interconnexió eficaç dins dels sistemes formal i no formal, així com innovacions i una major creativitat i flexibilitat. S’hauria de fer front a aquestes dificultats mitjançant nous enfocaments de l’educació d’adults emmarcats en el concepte d’educació al llarg de tota la vida. La fita última hauria de ser la creació d’una societat educadora”.

Close
loading...